foto_lapuuntamento.jpg

L'Appuntamento
Italian songbook

Un viatge al vast i ric cançoner italià, l'herència i la banda sonora de la infància del Cece